IT w ekonomii

5 inspiracji na marketing w wyszukiwarkach dla agentów ubezpieczeniowych Pozyskiwanie klientów na ubezpieczenia w Google

Marcin Kowalik

ABC Excel 2019 PL

Witold Wrotek

Access. Analiza danych. Receptury

Wayne Freeze, Ken Bluttman

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego

James Shore, Shane Warden

Agile. Metodyki zwinne w planowaniu projektów

Mike Cohn

Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#

Robert C. Martin, Micah Martin

Agile. Retrospektywy w zarządzaniu standardami

Marc Loeffler

Agile. Rusz głową!

Andrew Stellman, Jennifer Greene