Helion


Robert C. Martin

Robert C. Martin (Wujek Bob) jest programistą od 1970 roku. Jest uznanym mówcą na konferencjach całego świata. Napisał między innymi książki Czysty kod (Helion, 2009), Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C# (Helion, 2008), Mistrz czystego kodu. Kodeks postępowania profesjonalnych programistów (Helion, 2013) oraz UML for Java Programmers (Prentice Hall, 2003). Oprócz tego Martin opublikował setki artykułów, rozpraw i wpisów na blogach. Działał jako redaktor naczelny magazynu „The C++ Report” i był pierwszym przewodniczącym organizacji Agile Alliance. Założył i prowadzi międzynarodową firmę Object Mentor Inc., skupiającą doświadczonych programistów i menedżerów specjalizujących się we wspomaganiu firm w realizacji trudnych projektów.

Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów
Czysty Agile. Powrót do podstaw
Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty
Mistrz czystego kodu. Kodeks postępowania profesjonalnych programistów