Polityka społeczna

18 Brumaire\'a Ludwika Bonaparte

Karol Marks

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Aspekty ekonomiczne i społeczne

Dorota Kobus-Ostrowska

Aktywne starzenie się. Przeciwdziałanie barierom

Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Szukalski

Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów

Agnieszka Rochmińska

Azjatycka lekcja

Tomasz Sebastian Zając

Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne

Jolanta Lisek-Michalska

Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej. Kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne i militarne

Zbiorowy

Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne

Leszek Kucharski