Geografia

Antropocen bez tajemnic

Nathanaël Wallenhorst

Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów

Agnieszka Rochmińska

Budowanie prężności w kontekście kurczenia się miast europejskich

Iwona Pielesiak, Agnieszka Ogrodowczyk, Szymon Marcińczak

Contemporary challenges of spatial planning in tourism destinations

Tomasz Napierała, Katarzyna Leśniewska-Napierała, Giancarlo Cotella

Czas w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi

Paulina Tobiasz-Lis

Dostępność transportowa i obciążenie sieci drogowej w Polsce w świetle zagrożeń powodziowych

Szymon Wiśniewski

Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki

Geografia fizyczna Wyżyny Śląskiej

Renata Dulias