Helion


Marcin Wójcik

Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki
Miasto - region - tożsamość geografii. Wybór prac Andrzeja Suliborskiego
Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku. Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii. T. 9
Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
Reprezentacje przestrzenne wsi w Polsce