Materiałoznawstwo

Aspekty mikrostrukturalne modyfikacji tarciowej z przemieszaniem materiału warstwy wierzchniej

Józef Iwaszko

CBRN. Security Manager Handbook

Michał Bijak

Kompozyty ceramika-metal

Katarzyna Konopka, Aleksandra Miazga

Laboratorium aparatury procesowej

Leon Gradoń

Magnesy Nd-Fe-B. 30 lat doskonalenia materiału

Waldemar Kaszuwara

Makro- i nanoemulsje proste i wielokrotne w procesach chemicznych, biomedycznych i ochronie środowiska

Ewa Dłuska, Agnieszka Makowska-Radomska

Makroskopowe przewodniki elektryczne z nanorurek węglowych

Agnieszka Łękawa-Raus

Mechanika aerozoli

Arkadiusz Moskal