Bezpieczeństwo i higiena pracy

22 zadania służby bhp - omówienie z komentarzem

Sebastian Kryczka

Bezpieczeństwo epidemiologiczne - 90 procedur dla placówek medycznych

Sylwester Bryłka, Monika Dłużewska, Karolina Kołakowska, Bartłomiej Rawski

Dokumentacja w firmie transportowej 2023

Praca zbiorowa

Doradca ds. bezpieczeństwa przy przewozach ADR

Praca zbiorowa

Hałas zawodowy a normy bezpieczeństwa: jakie kroki powinien podjąć pracodawca

Dariusz Borowiecki

Instalacje elektryczne w obiektach o zwiększonym zagrożeniu pożarem

Michał Świerżewski

Kontrola trzeźwości pracowników po zmianach - pytania i odpowiedzi

praca zbiorowa

Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników. Teoria i praktyka Behawior Based Safety

Marta Znajmiecka, Katarzyna Boczkowska