Inne

3D Printing with SketchUp. Use SketchUp to generate print-ready models and transform your project from concept to reality - Second Edition

Aaron Dietzen aka 'The SketchUp Guy'

Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne - w oddziaływaniu na rozwój terytorialny

Małgorzata Duczkowska-Piasecka, Agnieszka Tomczak

Aktualne problemy budownictwa na terenach górniczych i pogórniczych

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Mariana Kawuloka

Analiza procesu hamowania w rekonstrukcji zdarzeń drogowych

Piotr Fundowicz

Analiza zagrożenia piorunowego i sposobów jego ograniczenia w liniach napowietrznych 110 kV-400 kV

Michał Borecki

Azbest w budynkach

Andrzej Obmiński

Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych

Józef Stokłosa

Badanie i zarządzanie ryzykiem w transporcie drogowym z zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji

Mariusz Izdebski