Controlling

Analityka biznesowa wspomagana sztuczną inteligencją. Ulepszanie prognoz i podejmowania decyzji za pomocą uczenia maszynowego

Tobias Zwingman

Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa

Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg

Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny

Magdalena M. Stuss (red.), Joanna Krasodomska, Agnieszka Herdan

Bank Spółdzielczy nr 1/584, czerwiec 2016

Janusz Orłowski, Roman Szewczyk, Piotr Górski, Eugeniusz Gostomski

Bank Spółdzielczy nr 1/586, październik-grudzień 2017

Janusz Orłowski, Roman Szewczyk, Piotr Górski, Eugeniusz Gostomski

Bank Spółdzielczy nr 2/585, listopad 2016

Janusz Orłowski, Roman Szewczyk, Piotr Górski, Eugeniusz Gostomski

Controlling w przykładach. Poradnik praktyka

Wojciech Próchnicki

Customer Experience Management. Moc pozytywnych doświadczeń na ścieżce Twojego klienta

Katarzyna Wojciechowska