Autor: Artur Sajnóg

Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa

Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg

Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa

Artur Sajnóg, Jan Duraj

Podstawy analizy fundamentalnej. Podejście strategiczne

Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg