Szczegóły ebooka

Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa

Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa

Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg

Ebook
Publikacja poświęcona jest analizie fundamentalnej przedsiębiorstwa pojmowanej jako proces badania rynku kapitałowego w oparciu o dane fundamentalne pochodzące ze spółki i rynku dla potrzeb oszacowania wartości wewnętrznej akcji. Ma charakter merytoryczno-metodycznym. Główny nacisk położono w niej na problemy wykorzystania analizy finansowej oraz wyceny przedsiębiorstwa. Zaletą publikacji jest przede wszystkim układ i przejrzystość rozważań oraz dopracowanie pod względem dydaktycznym. Poszczególne części zostały domknięte ustępami aktywizującymi Czytelnika w postaci kluczowych problemów, pytań testowych oraz zadań do samodzielnego rozwiązania. Książka zawiera kompleksowe, a zarazem syntetyczne ujęcie najważniejszych problemów, dylematów i sposobów wyboru inwestycji kapitałowej z wykorzystaniem analizy finansowej, będącej kondensatem wiedzy na temat badania kondycji finansowej organizacji gospodarczych w formule najczęściej prezentowanej w literaturze przedmiotu i stosowanej w praktyce. Ma dużą wartość naukową i dydaktyczną, stanowiąc bazę wiedzy dla studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, a także porządkując i wzbogacając wiedzę przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz początkujących inwestorów, poszukujących podstawowych rozwiązań w zakresie przeprowadzania analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstwa. 
Wprowadzenie 7

Rozdział I. Istota analizy fundamentalnej 11
1. Istota i zakres analizy fundamentalnej 11
2. Źródła informacyjne analizy fundamentalnej 19
3. Problemy 34
4. Pytania testowe 34

Rozdział II. Analiza finansowa przedsiębiorstwa 35
1. Analiza finansowa – istota i rodzaje oceny kondycji finansowej 35
2. Analiza podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa 42
2.1. Analiza bilansu 42
2.2. Analiza rachunku zysków i strat 58
2.3. Analiza rachunku przepływów pieniężnych 69
3. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa 76
3.1. Wskaźniki płynności finansowej 78
3.2. Wskaźniki zadłużenia 93
3.3. Wskaźniki sprawności działania 97
3.4. Wskaźniki rentowności 99
3.5. Wskaźniki rynkowe 107
4. Problemy 120
5. Pytania testowe 121
6. Zadania do samodzielnego rozwiązania 122

Rozdział III. Wycena przedsiębiorstwa 125
1. Istota wyceny przedsiębiorstwa 125
2. Koszt kapitału przedsiębiorstwa 129
3. Metody wyceny przedsiębiorstwa 152
3.1. Metody majątkowe 154
3.2. Metody dochodowe 159
3.2.1. Wolne przepływy pieniężne jako determinanta wyceny przedsiębiorstwa 159
3.2.2. Charakterystyka metod dochodowych 166
3.3. Metody mieszane 170
3.4. Metody porównawcze (rynkowe) 172
4. Problemy 175
5. Pytania testowe 176
6. Zadania do samodzielnego rozwiązania 177

Zakończenie 181
Bibliografia 185
Spis tabel 195
Spis rysunków 197
Odpowiedzi do pytań testowych 199
  • Tytuł: Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa
  • Autor: Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg
  • ISBN: 978-8-3808-8147-1, 9788380881471
  • Data wydania: 2016-12-07
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0cu6
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego