Helion


Aleksandra Pieloch-Babiarz

Podstawy analizy fundamentalnej. Podejście strategiczne
Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem
Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa