Autor: Aleksandra Pieloch-Babiarz

Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa

Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg

Podstawy analizy fundamentalnej. Podejście strategiczne

Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg

Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem

Natasza Duraj, Aleksandra Pieloch-Babiarz