Autor: Natasza Duraj

Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy

Natasza Duraj, Adam Sadowski, Anna Misztal, Michał Comporek, ...

Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodowe Federacji Rosyjskiej. Przykład Republiki Czeczeńskiej

Natasza Duraj

Bezpieczeństwo publiczne Federacji Rosyjskiej. Analiza wybranych kategorii przestępstw unormowanych w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej

Natasza Duraj

Gospodarka i społeczeństwo Rosji. Historia i współczesność

Natasza Duraj

Miejsce i rola Krymu w polityce rosyjskiej i międzynarodowej

Natasza Duraj

Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa

Marzena Papiernik-Wojdera, Natasza Duraj

Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem

Natasza Duraj, Aleksandra Pieloch-Babiarz

Rozwój gospodarczy Azji Środkowej. Historia i współczesność

Natasza Duraj