Helion


Natasza Duraj

Rozwój gospodarczy i społeczny Syberii. Historia i współczesność
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego rosyjskiego Dalekiego Wschodu
Rozwój gospodarczy Azji Środkowej. Historia i współczesność
Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa
Bezpieczeństwo publiczne Federacji Rosyjskiej. Analiza wybranych kategorii przestępstw unormowanych w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej