Helion


Natasza Duraj

Gospodarka i społeczeństwo Rosji. Historia i współczesność
Bezpieczeństwo transportu w Federacji Rosyjskiej
Bezpieczeństwo ekonomiczne a przestępstwa gospodarcze. Analiza uwarunkowań prawno-organizacyjnych na przykładzie Federacji Rosyjskiej
Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem
Bezpieczeństwo publiczne Federacji Rosyjskiej. Analiza wybranych kategorii przestępstw unormowanych w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej