Helion


Natasza Duraj

Bezpieczeństwo transportu w Federacji Rosyjskiej
Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodowe Federacji Rosyjskiej. Przykład Republiki Czeczeńskiej
Analiza uwarunkowań gospodarczych i społecznych funkcjonowania rosyjskich okręgów federalnych. Podręcznik akademicki
Bezpieczeństwo publiczne Federacji Rosyjskiej. Analiza wybranych kategorii przestępstw unormowanych w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej
Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy