Helion


Natasza Duraj

Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem
Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy
Analiza uwarunkowań gospodarczych i społecznych funkcjonowania rosyjskich okręgów federalnych. Podręcznik akademicki
Bezpieczeństwo transportu w Federacji Rosyjskiej
Bezpieczeństwo ekonomiczne a przestępstwa gospodarcze. Analiza uwarunkowań prawno-organizacyjnych na przykładzie Federacji Rosyjskiej