Helion


Michał Comporek

Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy
Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych
Zarządzanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwie. Wymiary - modele - ocena