Helion


Michał Comporek

Zarządzanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwie. Wymiary - modele - ocena
Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych
Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy