Helion


Michał Comporek

Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych
Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy
Zarządzanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwie. Wymiary - modele - ocena