Helion


Adam Sadowski

Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy
Logistyka społeczna. Teoria i zastosowanie