Helion


Magdalena Kalisiak-Mędelska

Nowe wymiary przestrzeni społeczno-ekonomicznej
Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Między Matrixem a Realem
Logistyka społeczna. Teoria i zastosowanie