Helion


Dorota Rynio

Nowe wymiary przestrzeni społeczno-ekonomicznej
Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji