Prawo socjalne, prawo pracy

22 zadania służby bhp - omówienie z komentarzem

Sebastian Kryczka

Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane

Maciej Borski (red.)

Bony świąteczne i inne zagadnienia - TOP 10 Grudzień 2022

Tomasz Burchard, Katarzyna Dorociak, Emilia Lazarowicz, Radosław Pilarski, ...

Czy na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym można pracować?

Marta Wszoła

Działalność gospodarcza - Kompendium wyd. 2

Angelika Borowska, Katarzyna Dorociak, Kinga Jańczak, Andrzej Lazarowicz, ...

Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej

Wiesława Walkowska

Formularz PIT-2 od 1 stycznia 2023 r. - instrukcja wypełniania, odpowiedzi na pytania

Sławomir Liżewski

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne

Anna Rogozińska-Pawełczyk