Helion


Wiesława Walkowska

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 18, nr 1/2014: Niepełnosprawność w rodzinie jako wyzwanie edukacyjne
Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej