Nauki prawne

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

red. Jolanta Blicharz, red. Lidia Zacharko

Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego

Dariusz Górecki

Akty prawa miejscowego - aktualne problemy w świetle doktryny i orzecznictwa

Sylwester Szczepaniak

Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Zygfryd Rymaszewski

Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego

Witold Kulesza

Decyzje zobowiązujące w polskim prawie ochrony konkurencji. Problemy proceduralne i systemowe

Marcin Mleczko

Developments in Labour Law from a Comparative Perspective

Izabela Florczak, Zbigniew Góral

Dostępność danych w czasach sztucznej inteligencji a prawa człowieka w dziedzinie nauki

Łukasz Szoszkiewicz