Prawo Unii Europejskiej

Contemporary Concepts of Administrative Procedure Between Legalism and Pragmatism

Zbigniew Kmieciak

Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji międzynarodowych a ich zdolność traktatowa

Tadeusz Gadkowski

Procedury specjalne rady Praw Człowieka ONZ

Anna Hernandez-Połczyńska

Reforma ochrony danych osobowych. Cel - narzędzia - skutki

Zbiorowy

Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej

Paweł Popardowski

Rola Rady Europy w kreowaniu standardów uczciwej rywalizacji sportowej i ich wdrażaniu w państwach członkowskich

Dawid Kutryn

Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego [II]

red. Dorota Łobos-Kotowska, Paweł Gała