Technik Informatyk i technik programista

Administracja systemami Linux. Programowanie w powłoce bash

Andrzej Chmielewski; Ireneusz Mrozek; Eugenia Busłowska

Algorytmika dla studenta i technika programisty INF.04

Jerzy Kluczewski

Linux dla każdego Technika IT

Kamil Błasiak, Marek Czerwik

Matura z informatyki. Zbiór zadań

Przemysław Głowacz, Waldemar Walczak

Podstawy programowania w języku Python w przykładach z rozwiązaniami

Anna Łupińska-Dubicka, Andrzej Chmielewski

Pracownia Urządzeń Techniki Komputerowej dla ucznia i studenta

Jerzy Kluczewski

Pracownia Urządzeń Techniki Komputerowej dla uczniów i studentów Część-2

Jerzy Kluczewski

Programowanie obiektowe dla studenta i technika programisty INF.04

Aleksander Bies