Helion


Jerzy Kluczewski

Pracownia Urządzeń Techniki Komputerowej dla ucznia i studenta
Rozwiązania zadań z sieci komputerowych
Zbiór zadań z sieci komputerowych
Packet Tracer 6 dla kursów Cisco - Tom4 - Tworzenie plików PKA i praca w trybie Multiuser
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 3 - Protokoły routingu dynamicznego oraz DHCP