Sztuka plastyczna

Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej

Aneta Pawłowska, Eleonora Jedlińska, Krzysztof Stefański

Artystyczne światy Anny Szpakowskiej-Kujawskiej. Zbliżenia

Karolina Tomczak

Bogowie i Herosi. Mity greckie w obrazach wielkich mistrzow

Jacek Mikołajczyk

Choinka w kulturze polskiej. Symbolika drzewka i ozdób

Katarzyna Smyk

Co rządzi obrazem? Powtórzenie w sztukach audiowizualnych

Aleksandra Hirszfeld

Display. Strategie wystawiania

Maria Hussakowska, Ewa Małgorzata Tatar

Dlaczego Duchamp nie czesał się z przedziałkiem?

Anna Markowska

Dobrzy przyjaciele, dobre przyjaciółki. Malarstwo w Gdańsku w XIX wieku. Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

Magdalena Mielnik