Helion


Aneta Pawłowska

Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej
Afryka i (post)kolonializm
Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady
Japonizm w sztuce modernizmu. Obrazy przepływającego świata
Studia o sztuce polskiej XIX i XX wieku