Helion


Julia Sowińska-Heim

Afryka i (post)kolonializm
Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady
Sztuka Afryki. Afrykańska tradycja - afrykańska nowoczesność
Osoby z niepełnosprawnością i sztuka. Udostępnianie - percepcja - integracja