Helion


Julia Sowińska-Heim

Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady
Transformacje i redefinicje. Adaptacja dziedzictwa architektonicznego do nowej funkcji a zachowanie ciągłości historycznej miejsca
Osoby z niepełnosprawnością i sztuka. Udostępnianie - percepcja - integracja
Afryka i (post)kolonializm
Sztuka Afryki. Afrykańska tradycja - afrykańska nowoczesność