Naukowe i akademickie

Михаил Зощенко. Tекстологические исследования и анализы, семантика и стилистика

Jarosław Wierzbiński

70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945-2015)

Karolina Kołodziej, Maciej Kronenberg

Active Learning w akademickiej edukacji matematycznej. Przewodnik dla studenta i nauczyciela. Część 1. Funkcje rzeczywiste jednej zmiennej rzeczywistej dla inżyniera

Sylwia Lara-Dziembek, Edyta Pawlak-Kazior, Urszula Siedlecka, Ewa Węgrzyn-Skrzypczak

Adam Smith. Ekonomia polityczna

Wiesław Piątkowski

Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne - w oddziaływaniu na rozwój terytorialny

Małgorzata Duczkowska-Piasecka, Agnieszka Tomczak

Aktualne problemy inżynierii biomedycznej. Prace młodych badaczy 2020

Szczepan Piszczatowski, Jolanta Pauk, Zbigniew Oksiuta (red.)

Aktualne problemy katastru w Polsce

Robert Łuczyński

Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego

Dariusz Górecki