Helion


Jarosław Wierzbiński

Русская фразеология для поляков. Пратическое пособие. Rosyjska frazeologia dla Polaków. Dodatek praktyczny
Szkice ze stylistyki lingwistycznej. Очерки по лингвостилистике