Szczegóły ebooka

Podstawy analizy fundamentalnej. Podejście strategiczne

Podstawy analizy fundamentalnej. Podejście strategiczne

Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg

Ebook
Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa polega na badaniu szeregu czynników, uwarunkowań i zjawisk, które w istotny sposób mogą wpływać na przyszłe dochody i dywidendy spółki, dając wyraz oczekiwanej stopie zwrotu dla inwestora przy określonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Treść książki dotyczy merytoryczno-metodycznych zagadnień przeprowadzania analizy fundamentalnej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem analizy strategicznej jako instrumentu wykorzystywanego w rozważanych obszarach zarówno przez inwestorów, jak i zarządzających spółką. Czytelnik może zapoznać się z wiedzą z danej dziedziny, znajdzie też problemy do samodzielnego rozwiązania, pytania testowe i zadania praktyczne. Publikacja ukazuje wielość, złożoność i różnorodność zjawisk zachodzących w toku zarządzania przedsiębiorstwem oraz prezentuje metody, techniki i narzędzia służące do prawidłowej oceny jednostki i jej otoczenia. Adresowana jest przede wszystkim do słuchaczy studiów związanych z finansami i naukami o zarządzaniu. Będzie również przydatna inwestorom indywidualnym, analitykom i specjalistom, którzy pragną dobierać akcje spółek w przemyślany sposób, a także osobom poszukującym narzędzi analizy strategicznej do celów niezwiązanych z obrotem papierami wartościowymi. 
  • Tytuł: Podstawy analizy fundamentalnej. Podejście strategiczne
  • Autor: Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg
  • ISBN: 978-8-3808-8145-7, 9788380881457
  • Data wydania: 2016-12-07
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0cu7
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego