Szczegóły ebooka

Bank Spółdzielczy nr 2/585, listopad 2016

Bank Spółdzielczy nr 2/585, listopad 2016

Janusz Orłowski, Roman Szewczyk, Piotr Górski, Eugeniusz Gostomski

Ebook

O potrzebie edukacji nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak o skutkach jej braku, zwłaszcza w sferze finansów, najboleśniej przekonali się ci, którzy doświadczyli tego na własnej skórze. Niestety trzeba się liczyć z tym, że pojawią się kolejne, chociaż wykorzystujące zupełnie nowe, dzisiaj jeszcze nieznane metody działania oszustów. Stąd potrzeba, a nawet konieczność ciągłej edukacji ekonomicznej społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia. To, że ta edukacja jest potrzebna przekonują nie tylko afery finansowe ale także badania naukowe prowadzone przez różne ośrodki badawcze, jak chociażby Fundację Kronenberga, działającą przy Citibanku. Konieczność poszerzania wiedzy ekonomicznej wynika także z niezwykle szybko zachodzących zmian na rynkach finansowych i w usługach bankowych, wykorzystujących coraz częściej najnowsze rozwiązania technologiczne.

BANK MIESIĄCA
8. Musimy zachować swoją odrębność. Rozmowa z Zofią Kałek-Bazyluk, prezesem zarządu Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu
SPOŁECZNA MOTYWACJA
16. Ekonomia dzielenia się jako nowy trend we współczesnym życiu gospodarczym i społecznym
20. Społeczna odpowiedzialność biznesu w SGB Społecznik 2.0 – aktywizacja lokalnych społeczności
DLA MŁODYCH
22. SKO w SGB
25. BAKCYL wśród banków spółdzielczych
29. Komiks nośnikiem wiedzy o bankowości spółdzielczej?
POKOLENIE XYZ
30. Pokolenie Y – nowa jakość pracownika
32. Masz bank pod ręką
33. Aplikacje mobilne w spółdzielczości
FORUM LIDERÓW
38. Potrzeba wspólnego działania
41. Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2016
42. Rola Banku zrzeszającego po utworzeniu Zrzeszeniowego Systemu Ochrony Instytucjonalnej
RYZYKA
46. Specyfika ryzyka w bankach spółdzielczych
49. Zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem
51. Nowe spojrzenie na zarządzanie ryzykiem płynności
54. Standardowa metoda szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku spółdzielczym – koszty i korzyści
56. Nowe formy finansowania ograniczają ryzyko
ANALIZY
58. Wyniki finansowe a sytuacja kapitałowa sektora bankowego
62. Przywództwo przyszłości
PRAWO
66. Nowe uwarunkowania prawne w działalności Banków Spółdzielczych Nowa ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
69. Elektroniczne zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w świetle zmian wprowadzonych do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania oraz niektórych innych ustaw
71. Wpływ dyrektywy MiFID I i MiFID II na świadczenia (zachęty) związane z dystrybucją jednostek uczestnictwa
EDUKACJA
74. Uczymy się przez całe życie. Rozmowa z Maciejem Wojtaszkiem, prezesem zarządu Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji
NASI PARTNERZY
78. Rozwój Concordii. Wypowiedź prezesa Jacka Smolarka

  • Tytuł: Bank Spółdzielczy nr 2/585, listopad 2016
  • Autor: Janusz Orłowski, Roman Szewczyk, Piotr Górski, Eugeniusz Gostomski
  • ISBN: 0208-7553, 02087553
  • Data wydania: 2020-07-02
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1nx2
  • Wydawca: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji