Helion


Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji

Bank Spółdzielczy nr 1/584, czerwiec 2016
Social media w banku spółdzielczym. Jak prowadzić komunikację i pozyskiwać klientów? Praktyczny poradnik
Zarządzanie biznesem banku spółdzielczego w praktyce. Prosto i zrozumiale
Instrumenty i mechanizmy wsparcia finansowego banków spółdzielczych
Bank Spółdzielczy nr 1/586, październik-grudzień 2017