Helion


Szymon Wiśniewski

Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim
Mobilność codzienna osób starszych w Łodzi
Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście. Przykład Łodzi