Helion


dr Katarzyna Trzpioła

Ustawa o rachunkowości 2023
Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań
Krajowe Standardy Rachunkowości 2022
Polityka Rachunkowości w Firmie 2022 z komentarzem do planu kont
Zamknięcie roku 2022 w księgach instytucji kultury