Szczegóły ebooka

Dizionario italo-polacco della terminologia politica e sociale. Włosko-polski słownik terminologii politycznej i społecznej

Dizionario italo-polacco della terminologia politica e sociale. Włosko-polski słownik terminologii politycznej i społecznej

Joanna Sondel-Cedarmas

Ebook

Słownik zawiera ponad 50 000 haseł. Zasadniczo koncentruje się na terminologii politycznej XIX i XX wieku, aczkolwiek czytelnik znajdzie w nim również hasła z epok wcześniejszych, a także wyrażenia, które charakteryzują współczesną rzeczywistość polityczną Polski i Włoch. W większości są to neologizmy, terminy powstałe w ostatnich latach, które nie występują w tradycyjnych słownikach włosko-polskich. Oprócz haseł, zwrotów i wyrażeń typowo politycznych, znalazły się w nim również terminy oraz zwroty ze słownictwa wywodzącego się z dziedziny prawa i administracji, a także ekonomii, socjologii i filozofii. Na końcu umieszczono skróty nazw najważniejszych organizacji, instytucji, a także nazwy głównych sił politycznych zarówno włoskich, jak i polskich. Dzięki temu słownik może być przydatny nie tylko dla politologów, socjologów, publicystów i tłumaczy, ale także dla wszystkich tych, którzy interesują się językiem, kulturą, historią oraz polityką Włoch.

 

– ponad 50 000 haseł

– bogaty materiał leksykograficzny pojawiający się w Polsce po raz pierwszy

– kompletna terminologia współczesnego włoskiego języka politycznego z uwzględnieniem neologizmów

– hasła z zakresu prawa i administracji, ekonomii, filozofii i socjologii

– niezastąpiona pomoc dla studentów oraz wszystkich interesujących się językiem, kulturą, historią i polityką Włoch

PREFAZIONE 

PRZEDMOWA 

INTRODUZIONE 

I. Alcune caratteristiche del linguaggio politico italiano 

II. Breve storia del linguaggio politico italiano 

III. Principi della stesura del Dizionario 

WPROWADZENIE 

I. Ogólna charakterystyka włoskiego języka politycznego 

II. Historia włoskiego języka politycznego w zarysie 

III. Zasady opracowania Słownika 

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI USATI NEL DIZIONARIO / SKRÓTY OBJAŚNIAJĄCE I ZNAKI UMOWNE STOSOWANE W SŁOWNIKU 

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAFIA 

DIZIONARIO A–Z / HASŁA W PORZĄDKU ALFABETYCZNYM A–Z 

SIGLE E ABBREVIAZIONI / SKRÓTY I SKRÓTOWCE 

ISTITUZIONI E OGRANIZZAZIONI ITALIANE / INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WŁOSKIE 

ISTITUZIONI E OGRANIZZAZIONI POLACCHE / INSTYTUCJE I ORGANIZACJE POLSKIE 

SIGLE DELLE PIU’ IMPORTANTI ISTITUZIONI, OGRANIZZAZIONI E TRATTATI INTERNAZIONALI / SKRÓTY NAZW NAJWAŻNIEJSZYCH INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I TRAKTATÓW

MIĘDZYNARODOWYCH 

PRINCIPALI PARTITI E COALIZIONI POLITICHE ITALIANE (FINO AL 2017) / GŁÓWNE WŁOSKIE PARTIE I KOALICJE POLITYCZNE (DO 2017 ROKU) 

PRINCIPALI FORZE POLITICHE POLACCHE (FINO AL 2017) / GŁÓWNE SIŁY POLSKIEJ SCENY POLITYCZNEJ (DO 2017 ROKU) 

PRINCIPALI GRUPPI E PARTITI POLITICI EUROPEI / NAJWAŻNIEJSZE GRUPY I PARTIE POLITYCZNE NA POZIOMIE EUROPEJSKIM 

SUDDIVISIONI DELLA POLONIA / PODZIAŁ AMINISTRACYJNY POLSKI 

REGIONI ITALIANE / REGIONY WŁOCH 

  • Tytuł: Dizionario italo-polacco della terminologia politica e sociale. Włosko-polski słownik terminologii politycznej i społecznej
  • Autor: Joanna Sondel-Cedarmas
  • ISBN: 978-83-242-3341-0, 9788324233410
  • Data wydania: 2020-10-12
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1s0y
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS