Helion


Wydawnictwo UNIVERSITAS

Zjawy, szaleństwo i śmierć. Fantastyka i realizm magiczny w literaturze hispanoamerykańskiej
Kerygmatyczne figury interpretacji
Zobaczyć to, co polityczne. Filozofia politycznej postrzegalności według Jacques\'a Rancière\'a
Słowenia w walce o niepodległość (1980-1992). Wyjść z cienia Jugosławii
Dyskurs oświeceniowy. Filozofia ks. Antoniego Jakuba Wiśniewskiego SchP (1718-1774)