Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS zostało założone w 1989 roku przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Universitas jest jednym z najważniejszych i najwyżej cenionych wydawnictw naukowych w Polsce. Specjalizuje się w publikowaniu książek naukowych i popularnonaukowych z dziedziny humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii literatury, historii sztuki, nauki o języku. Do naszych czołowych serii wydawniczych należą Horyzonty Nowoczesności, Język Polski dla Cudzoziemców, Krytyka XX i XXI wieku, Klasycy estetyki polskiej, Klasycy współczesnej myśli humanistycznej, Dziennikarstwo i świat mediów oraz seria Estetyczna. Możemy się również poszczycić licznymi publikacjami z dziedziny historii sztuki, a także historii i estetyki fotografii. Do grona naszych autorów zaliczyć możemy m.in. Stanisława Cata-Mackiewicza, prof. Władysława Bartoszewskiego, prof. Michała Głowińskiego, Adama Michnika, prof. Henryka Markiewicza, prof. Andrzeja Walickiego, prof. Stanisława Waltosia, prof. Franciszka Ziejkę.

Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu

Katarzyna Kasia

Ludzie, których powinieneś znać, bo zmienili świat. Dwadzieścia wybitnych postaci z historii Polski

Monika Kassner

O przymierze z Niemcami. Wybór pism 1923-1939

Władysław Studnicki

Samotne pokolenie. Szkice i recenzje krytyczne z lat 1927-1939

Jerzy Andrzejewski

Słowenia w walce o niepodległość (1980-1992). Wyjść z cienia Jugosławii

Piotr Żurek

Niemcy, Rosja i racja stanu. Wybór pism 1926-1939

Adolf Bocheński

Słowenia pod rządami Tity (1945-1980). W cieniu Jugosławii

Piotr Żurek

Dylematy demokracji. Kontekst polski

Paweł Dybel

Pogoda dla Polski. Kraj, katolicyzm, kultura

Adam Szostkiewicz

Epistemologia. Sandwiczowa teoria wiedzy

Adam Grobler

Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów

Stanisław Cat-Mackiewicz

Książka moich rozczarowań

Stanisław Cat-Mackiewicz

Czytanie Brzozowskiego

Marta Wyka

Okaleczony świat. Historie fotografii Europy Środkowej 1838-2018

Adam Mazur

Filozofia i los. Szkice tychiczne

Paweł Okołowski

Mistyk z rewolwerem. Corneliu Zelea Codreanu

Tatiana Niculescu