Helion


Tadeusz Lubelski

Kino klasyczne. Historia kina, tom 2
Kino nieme. Historia kina, tom 1
Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje filmowe literatury polskiej
Kino epoki nowofalowej. Historia kina, tom 3
Kino końca wieku. Historia kina, tom 4