Helion


Paweł Dybel

Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą
Dylematy demokracji. Kontekst polski
Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera
Oblicza hermeneutyki
Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem