Helion


Paweł Dybel

Rozum i nieświadome. Filozoficzne eseje o psychoanalizie
Psychoanaliza - ziemia obiecana? Dzieje psychoanalizy w Polsce międzywojnia (1918-1939). Część II: Między nadzieją i rozpaczą
Psychoanaliza - ziemia obiecana? Dzieje psychoanalizy w Polsce 1900-1989. Część I: OKRES BURZY I NAPORU. Początki psychoanalizy na ziemiach polskich okresu rozbiorów 1900-1918
Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera
Nieświadome na scenie. Witkacy i psychoanaliza