Autor: Paweł Dybel

Dylematy demokracji. Kontekst polski

Paweł Dybel

Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera

Paweł Dybel

Lektury subwersywne. Filozoficzne eseje o literaturze i sztuce. Kant, Derrida, Lacan, Freud i inni

Paweł Dybel

Nic poezji. O liryce filozoficznej Stanisława Czerniaka

Paweł Dybel

Nieświadome na scenie. Witkacy i psychoanaliza

Paweł Dybel

Oblicza hermeneutyki

Paweł Dybel

Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem

Paweł Dybel

Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą

Paweł Dybel