Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS zostało założone w 1989 roku przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Universitas jest jednym z najważniejszych i najwyżej cenionych wydawnictw naukowych w Polsce. Specjalizuje się w publikowaniu książek naukowych i popularnonaukowych z dziedziny humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii literatury, historii sztuki, nauki o języku. Do naszych czołowych serii wydawniczych należą Horyzonty Nowoczesności, Język Polski dla Cudzoziemców, Krytyka XX i XXI wieku, Klasycy estetyki polskiej, Klasycy współczesnej myśli humanistycznej, Dziennikarstwo i świat mediów oraz seria Estetyczna. Możemy się również poszczycić licznymi publikacjami z dziedziny historii sztuki, a także historii i estetyki fotografii. Do grona naszych autorów zaliczyć możemy m.in. Stanisława Cata-Mackiewicza, prof. Władysława Bartoszewskiego, prof. Michała Głowińskiego, Adama Michnika, prof. Henryka Markiewicza, prof. Andrzeja Walickiego, prof. Stanisława Waltosia, prof. Franciszka Ziejkę.

Kwiat paproci. Opowieść o Barbarze Piaseckiej-Johnson

Lila Dmochowska

Zielone oczy

Stanisław Cat-Mackiewicz

Inne śmierci. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności

Anna E. Kubiak

Nie! Broszury emigracyjne 1944

Stanisław Cat-Mackiewicz

Syntezy i niuanse. Studia i szkice z filozofii rosyjskiej

Janusz Dobieszewski

W trzech zdaniach. Zapiski z lat 2018/2019

Krzysztof Orzechowski

Londyniszcze

Stanisław Cat-Mackiewicz

Maszyna do myślenia. Studia o nowoczesnej literaturze i filozofii

Jerzy Franczak