Helion


Anna Janus-Sitarz

Lektury w ręku nauczyciela. Perspektywa polska i zagraniczna
Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole
Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury
Szkolna polonistyka zanurzona w języku
Historia najnowsza w literaturze i kulturze a edukacja polonistyczna