Helion


Anna Janus-Sitarz

Wartościowanie a edukacja polonistyczna
Historia najnowsza w literaturze i kulturze a edukacja polonistyczna
Szkolne spotkania z literaturą
Lektury w ręku nauczyciela. Perspektywa polska i zagraniczna
W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej