Helion


Krzysztof Waliszewski

Holistic management of the COVID-19 pandemic
Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19