Helion


Jan Krzysztof Solarz

Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii
Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19
Holistic management of the COVID-19 pandemic