Autor: Jan Krzysztof Solarz

Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19

Jan Krzysztof Solarz, Krzysztof Waliszewski

Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii

Jan Krzysztof Solarz

Holistic management of the COVID-19 pandemic

Jan Krzysztof Solarz, Krzysztof Waliszewski