Helion


Jan Krzysztof Solarz

Holistic management of the COVID-19 pandemic
Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii
Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19