Helion


Katarzyna Janicka-Świerguła

Architektura domów towarowych, a geneza wizualnej promocji na przykładach realizacji niemieckich przed 1939 rokiem