Szczegóły ebooka

Aparatura przemysłowa

Aparatura przemysłowa

Mirosław Nizielski, Krzysztof Urbaniec

Ebook

Praca powstała jako rozszerzenie materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla studentów kierunku studiów mechanika i budowa maszyn na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.
 

Zakres pracy obejmuje podstawową wiedzę przydatną w projektowaniu, budowie i eksploatacji aparatów o często spotykanych cechach konstrukcyjnych, z uwzględnieniem ich zastosowań w różnych procesach przemysłowych. Rozdziały poświęcone różnym typom aparatów nie zawierają kompletnego przeglądu aparatury przemysłowej, a jedynie zbiór przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych. Są to rozwiązania aparatów stosowanych m.in. w energetyce, przemyśle chemicznym i spożywczym oraz instalacjach ochrony środowiska.
 

W stosunku do pierwszego wydania, z 2010 roku, w pracy: zaktualizowano dane o aktach prawnych i normach o istotnym znaczeniu dla projektowania i eksploatacji urządzeń przemysłowych, rozszerzono zakres tematyczny przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych o informacje na temat bioreaktorów, uzupełniono informacje o filtrach do ciekłych zawiesin i piecach przemysłowych oraz zaktualizowano wykazy literatury.
 

Praca może być wykorzystana jako lektura uzupełniająca dla studentów różnych kierunków studiów, w tym chemii, inżynierii chemicznej i inżynierii środowiska.

Przedmowa 7

Rozdział 1. Wprowadzenie 9

Rozdział 2. Obliczanie wytrzymałościowe elementów aparatów poddanych ciśnieniu 15

2.1. Obliczanie elementów w kształcie powłoki obrotowej poddanych ciśnieniu wewnętrznemu 15

2.2. Obliczanie elementów w kształcie powłoki obrotowej podlegających ciśnieniu od strony wypukłej 21

2.3. Uwzględnienie w obliczeniach osłabienia powłoki obrotowej otworami 23

2.4. Obliczanie grubości płaskich elementów poddanych ciśnieniu 24

2.5. Sprawdzanie wytrzymałości miejsc mocowania powłoki lub styku powłok 26

2.6. Obliczanie połączeń kołnierzowo-śrubowych 26

2.7. Obliczanie grubości powłoki z uwzględnieniem naprężeń niepochodzących od ciśnienia 28

2.8. Obliczanie grubości płaszcza pionowego zbiornika magazynowego 30

2.9. Obliczanie grubości ścianki wirującego bębna 30

Literatura 31

Rozdział 3. Analiza zagrożeń i oceny ryzyka związanego z eksploatacją aparatów 32

3.1. Źródła zagrożeń i przeciwdziałanie zagrożeniom 33

3.2. Ilościowa ocena ryzyka 37

3.3. Metody analizy mechanizmów powstawania ryzyka 39 

Literatura 42

Rozdział 4. Przepisy dotyczące budowy i eksploatacji aparatów 43

4.1. Zasady stosowania przepisów krajowych i Unii Europejskiej w budowie i eksploatacji urządzeń 43

4.2. Zakres stosowania i wymagania zawarte w dyrektywie PED 46

Literatura 49

Rozdział 5. Aparaty zbiornikowe 50

5.1. Zbiorniki magazynowe płynów 50

5.2. Silosy 57

5.3. Wymienniki ciepła 60

5.4. Wyparki 66

5.5. Krystalizatory 69

5.6. Reaktory chemiczne i bioreaktory 70

5.7. Osadniki i filtry 74

Literatura 77

Rozdział 6. Aparaty kolumnowe 79

6.1. Kolumny rektyfikacyjne 79

6.2. Kolumny absorpcyjne  86

6.3. Aparaty kolumnowe do adsorpcji  88

6.4. Kolumny ekstrakcyjne  90

6.5. Reaktory i bioreaktory kolumnowe  93

Literatura 94

Rozdział 7. Aparaty płytowe 95

7.1. Płytowe wymienniki ciepła 95

7.2. Płytowe aparaty wyparne 99

7.3. Płytowe aparaty do filtracji 101

Literatura 104

Rozdział 8. Aparaty bębnowe 105

8.1. Młyny bębnowo-kulowe 106

8.2. Mieszarki bębnowe 107

8.3. Granulatory bębnowe 108

8.4. Filtry bębnowe 110

8.5. Suszarki bębnowe 113

8.6. Piece obrotowe 114

Literatura 116

Rozdział 9. Inne konstrukcje aparatów 117

9.1. Aparaty komorowe  117

9.2. Aparaty korytowe  120

9.3. Aparaty ślimakowe 122

9.4. Aparaty taśmowe 125

Literatura 128

Rozdział 10. Wytwarzanie i montaż aparatów 129

10.1. Materiały konstrukcyjne 129

Metale i ich stopy 130

Tworzywa sztuczne 132

Materiały pochodzenia mineralnego 133

Materiały kompozytowe 133

10.2. Materiały uzupełniające 134

10.3. Podstawowe zasady wytwarzania aparatów 136

10.4. Wytwarzanie aparatów zbiornikowych 139

10.5. Transport i montaż aparatów wielkogabarytowych 142

Literatura 144

Rozdział 11. Dobór aparatów do procesów przemysłowych 145

11.1. Ogólne zasady doboru aparatów 145

11.2.  Dobór materiałów konstrukcyjnych 148

11.3.  Przykłady doboru aparatów 149

Literatura 152

  • Tytuł: Aparatura przemysłowa
  • Autor: Mirosław Nizielski, Krzysztof Urbaniec
  • ISBN: 978-83-8156-310-9, 9788381563109
  • Data wydania: 2021-12-13
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_29qu
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej