Helion


Monika A. Król

Zarządzanie organizacją XXI wieku. Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła
Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej