Prawo gospodarcze

Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Zygfryd Rymaszewski

Bezpieczne biuro rachunkowe.Odpowiedzialność prawna,ochrona danych i dokumentów

Elżbieta Krywko, Adam Krywko

Decyzje zobowiązujące w polskim prawie ochrony konkurencji. Problemy proceduralne i systemowe

Marcin Mleczko

Fundacja rodzinna. Skuteczne planowanie sukcesji

praca zbiorowa

Gorące tematy dla biur rachunkowych wydanie 2

praca zbiorowa

Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich

Paweł Michalski

Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej

Beata Jeżyńska, Monika A. Król

Łączenie i podział spółek.Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe

Emilia Bartkowiak, Gyöngyvér Takáts, Grzegorz Ziółkowski

Model prawny systemu gospodarki odpadami. Studium administracyjno-prawne

Piotr Korzeniowski

Nierzetelne transakcje w biznesie

Radosław Borowski, Marcin Kopczyk

Nowoczesne biuro rachunkowe wyd.3

praca zbiorowa

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych

Adam Sroga

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego. Zagadnienia prywatno- i publicznoprawne

Katarzyna Marak

Polish Commercial Law in a Nutshell

Bartosz Kucharski

Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność

Witold Grygorowicz

Prawo dla startupu

Monika Wieczorek

Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym. Filozofia polityczna Johna Rawlsa z perspektywy prawniczej

Michał Rupniewski

Prawo pracy w systemie prawa. Prawo pracy a prawo handlowe

Ewa Staszewska, Izabela Barańczyk

Prawo zamówień publicznych w praktyce

Marta Kozyra

Problematyka odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego. Zagadnienia prywatno- i publicznoprawne

Katarzyna Marak (red.)

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2015. T. 16

red. Maksymilian Pazdan

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. T. 14

red. Maksymilian Pazdan

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. T. 15

red. Maksymilian Pazdan

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa

Joanna Mucha-Kujawa