Autor: Adam Sroga

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych

Adam Sroga

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu . Obowiązki biur rachunkowych

Adam Sroga