Autor: Andrzej Basista

Architektura jako sztuka

Andrzej Basista, Andrzej Nowakowski (rysunki)

Jak czytać architekturę

Andrzej Nowakowski, Andrzej Basista

Kompozycja dzieła architektury. Composition of a work of architecture

Andrzej Basista