Helion


Imran Ahmad

Imran Ahmad jest certyfikowanym instruktorem Google z wieloletnim doświadczeniem. Wykłada Pythona, uczenie maszynowe i głębokie, algorytmikę oraz zagadnienia big data. Przez ostatnie lata pracował w rządowym laboratorium Kanady nad projektem z zakresu uczenia maszynowego. Obecnie zajmuje się algorytmami używającymi GPU do optymalnego trenowania złożonych modeli uczenia maszynowego.

40 Algorithms Every Programmer Should Know
40 Algorithms Every Programmer Should Know - Second Edition
40 algorytmów, które powinien znać każdy programista. Nauka implementacji algorytmów w Pythonie